De werkwijze van psycholoog Van Harrevelt

“Ik ben niet altijd vrolijk.” “Ik heb geen zin in dat feestje, maar mensen verwachten dat ik kom.” Gevoelens van angst, onzekerheid en depressie horen nooit je leven te overheersen. Leer je gevoel te herkennen en ermee om te gaan. Bij Psychologenpraktijk Van Harrevelt help ik jongeren en volwassenen om weer grip te krijgen op hun leven.

Behandeling

Zowel jongeren als volwassenen zitten soms niet zo lekker in hun vel. Maar wanneer gaat het om een slechte dag en wanneer is het een probleem dat u samen met een psycholoog moet aanpakken? Voor iedereen is dat natuurlijk anders. Maak een afspraak met Psychologenpraktijk Van Harrevelt. Tijdens het eerste, vrijblijvende oriëntatiegesprek bekijken we samen of een behandeling kan helpen. Ik ben actief binnen de generalistische basis GGZ


Een behandeling bestaat uit een aantal stappen: een intakegesprek, onderzoek, behandelplan, behandeling, afsluiting en heraanmelding (optioneel).

Uitsluitingscriteria

In een aantal gevallen kunnen wij u geen zorg verlenen:

  • Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek.
  • Wanneer er sprake is van problematiek op het gebied van forensische zorg.
  • Wanneer er sprake is van een klinische zorgvraag (regelmatige opname en/of time-out)


In deze gevallen kunt u zich beter wenden tot de reguliere GGZ.


Wachttijd

De wachttijd voor intake bedraagt momenteel tussen de 2 en 4 weken. De behandeling wordt doorgaans binnen 2 weken na de intake gestart. Verder kunt u mij altijd telefonisch consulteren over de actuele stand van zaken van de wachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars (2022)

A.S.R.: Ditzo Zorgverzekering

Caresq: EUCARE Insurance PCC Limited (NLCare Cell) Labels [Aevitae]

CZ: OMW Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA, Centrale Ziekenkostenverzekering NZV N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V., OHRA Ziekenkostenverzekeringen N.V.; Nationale Nederlanden.

DSW: Zorgverzekeraar: DSW; Twente Zorgverzekeraar; Stad Holland Zorgverzekeraar.

ENO: Salland Zorgverzekeringen; HollandZorg; ZorgDirect.

MENZIS: Menzis Zorgverzekeraar NV; Anderzorg NV; HEMA. Geen contract. De zorg wordt wel vergoed maar valt onder “Niet-Gecontracteerde Zorg”.

ONVZ: ONVZ Zorgverzekeraar; VvAA zorgverzekering; PNOzorg; Jaaah.

VGZ: NV Univé (Univé: ZEKUR: ZEKUR natura): VGZ Zorgverzekeraar NV (VGZ; IZZ; Bewuzt; MVJP; Zorgzaam Verzekerd): IZA Zorgverzekeraar NV (IZA): NV Zorgverzekeraar UMC (UMC)


ZEKUR; ZEKUR natura; Zorgzaam Verzekerd; VGZ Zorgverzekeraar NV [VGZ; IZZ; Bewuzt; MVJP; IZA Zorgverzekeraar NV [IZA Zorgverzekeraar NV]; NV Zorgverzekeraar UMC [UMC]

Zilveren Kruis: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.; Interpolis Zorgverzekeringen N.V.; FBTO Zorgverzekeringen N.V.; De Friesland Zorgverzekeraar N.V.

Zorgverzekeraar Zorg En Zekerheid U.A.: Zorg en Zekerheid.

Tarieven Gegeneraliseerde Basis GGZ (GBGGZ) 2022

In heel Nederland gaat er vanaf 1 januari 2022 iets veranderen in de bekostiging van de Volwassen GGZ (18+). Deze bekostiging heet het “ZorgPrestatieModel” (ZPM): Waar een behandeling tot nu toe aan het eind van de behandelperiode werd ingediend bij de zorgverzekeraar, zal nu ieder behandelconsult apart ingediend worden.

U hoeft voor deze overgang niets zelf te doen. Reeds lopende trajecten worden eind december 2021 afgesloten en waar van toepassing op 1 januari 2022 weer geopend. Wel wordt uw eigen risico in het nieuwe jaar opnieuw aangesproken door de zorgverzekering.

Behandelconsulten blijven onder de zorgverzekeringen vallen zoals u dit tot op heden gewend bent, enkel ontvangt u nu per maand een overzicht van de behandelingen.

De Psychologenpraktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars, behalve met Menzis Zorgverzekeraar. De zorg wordt wel vergoedt maar valt onder de “niet-gecontracteerde zorg”.

Let u wel op het eigen risico dat in 2022 €385,- bedraagt en waar elke burger in Nederland mee te maken heeft.

arieven voor zogenaamde onverzekerde zorgproducten (partner- relatietherapie en aanpassingsstoornissen) bedragen €130,- per behandeling.

Het no-show-tarief betreft €75,-. Dit tarief wordt in rekening gebracht als er minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd.
De tarieven 2022 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2022. De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en kunnen per zorgverzekeraar iets afwijken.
Mocht u meer informatie willen weten over de vergoedingen in 2022, bel dan met uw zorgverzekering. 

Kwaliteitsstatuut GGZ

Over mij

Mijn naam is Cees van Harrevelt en ik werk sinds 1989 als zelfstandig psycholoog. In 2002 heb ik mijn psychologenpraktijk in het centrum van Den Haag opgericht. Mijn werkwijze is gestructureerd en directief. Een aantal gesprekken zijn vaak voldoende om je weer op weg te helpen. Ik maak gebruik van cognitieve gedragstherapie en schematherapie.