De werkwijze van psycholoog Van Harrevelt

“Ik ben niet altijd vrolijk.” “Ik heb geen zin in dat feestje, maar mensen verwachten dat ik kom.” Gevoelens van angst, onzekerheid en depressie horen nooit je leven te overheersen. Leer je gevoel te herkennen en ermee om te gaan. Bij Psychologenpraktijk Van Harrevelt help ik jongeren en volwassenen om weer grip te krijgen op hun leven.

Behandeling

Zowel jongeren als volwassenen zitten soms niet zo lekker in hun vel. Maar wanneer gaat het om een slechte dag en wanneer is het een probleem dat u samen met een psycholoog moet aanpakken? Voor iedereen is dat natuurlijk anders. Maak een afspraak met Psychologenpraktijk Van Harrevelt. Tijdens het eerste, vrijblijvende oriëntatiegesprek bekijken we samen of een behandeling kan helpen. Ik ben actief binnen de generalistische basis GGZ


Een behandeling bestaat uit een aantal stappen: een intakegesprek, onderzoek, behandelplan, behandeling, afsluiting en heraanmelding (optioneel).

Uitsluitingscriteria

In een aantal gevallen kunnen wij u geen zorg verlenen:

  • Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek.
  • Wanneer er sprake is van problematiek op het gebied van forensische zorg.
  • Wanneer er sprake is van een klinische zorgvraag (regelmatige opname en/of time-out)


In deze gevallen kunt u zich beter wenden tot de reguliere GGZ.


Wachttijd

De wachttijd voor intake bedraagt momenteel tussen de 2 en 4 weken. De behandeling wordt doorgaans binnen 2 weken na de intake gestart. Verder kunt u mij altijd telefonisch consulteren over de actuele stand van zaken van de wachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars (2020)

CZ Zorgverzekeraar: CZ OMW Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA, Centrale Ziekenkostenverzekering NZV N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V., OHRA Ziekenkostenverzekeringen N.V


DE FRIESLAND Zorgverzekeraar


DSW Zorgverzekeraar: DSW; Twente Zorgverzekeraar; Stad Holland Zorgverzekeraar; A.S.R. Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. (De Amerfoortse; Ditzo)


MENZIS: Menzis Zorgverzekeraar NV; Anderzorg NV


VRZ Zorginkoop: O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A (Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar); Eno Zorgverzekeraar N.V. en Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. (Salland Zorgverzekeringen; HollandZorg; ZorgDirect); ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. (ONVZ Zorgverzekeraar; VvAA Zorgverzekering; PNO Zorg)


VGZ: VGZ Zorgverzekeraar N.V.; VGZ voor de Zorg N.V.; IZA Zorgverzekeraar N.V.; ; N.V. Zorgverzekeraar UMC; N.V. Univé Zorg; N.V.


Zilveren Kruis: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (Pro Life Zorgverzekeringen: One Underwriting Health BV); Interpolis Zorgverzekeringen N.V.; FBTO Zorgverzekeringen N.V.; Achmea Zorgverzekeringen N.V.: De Friesland Zorgverzekeraar N.V.


Caresq: iptiQ Life S.A.; Promovendum (Caresco); Besured (Caresco); National Academic (Caresco); Aon (One Underwriting Health); EUCARE Insurance PCC Limited (NLCare Cell): Aevitae

Tarieven Gegeneraliseerde Basis GGZ (GBGGZ) 2020

Psychologische hulp in de GBGGZ wordt in 2020 volledig vergoed uit de Basisverzekering. Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problematiek. De GBGGZ kent vier zorgproducten: een kort, een middel, een intensief en een chronisch traject. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt u als cliënt binnen een van deze vier trajecten behandeld. Als tijdens de behandeling blijkt dat een ander traject geschikter is, bespreekt de behandelaar dit met u. Het geleverde traject wordt na afsluiten van de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij de door ons gecontracteerde zorgverzekeraar waarbij u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. De prestatie "Onvolledig traject" wordt in rekening gebracht indien geen verzekerde DSM stoornis kan worden vastgesteld, geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de SGGZ, of de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken. Het wettelijk eigen risico is voor 2019 € 385,00. Dit betekent dat u voor elke vorm van zorg vanuit de basiszorg (behalve huisarts en verloskundige en verzekerden onder de 18 jaar) eerst€ 385,00 zelf dient te betalen. Hebt u een hoger eigen risico bij uw verzekeraar afgesloten dan geldt dit hogere bedrag.


De prestatie "OVP/consult" (overig zorgproduct) wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Hierdoor vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, 'aanpassingsstoornissen' en 'werk- en relatieproblematiek', De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Informeer hierover bij uw zorgverzekering voordat de behandeling wordt gestart


De tarieven 2020 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2020. De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en kunnen per zorgverzekeraar iets afwijken:


CodeOmschrijvingMaximale NZa tarief 2020
180001GB-GGZ Kort (294 min)
€ 503,47
180002GB-GGZ Middel (495 min)€ 853,38
180003GB-GGZ Intensief (750 min)€ 1383,65
180004GB-GGZ Chronisch (753 min)€ 1330,98
180005GB-GGZ Onvolledig Behandeltraject (120 min)€ 219,78Elk van deze prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg, passend bij het cliëntprofiel.


Het uurtarief voor een OVP consult en het tarief voor zelfbetalers omvat € 101,03.


Het no-show-tarief betreft € 75,-. Dit tarief wordt in rekening gebracht als er minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Over mij

Mijn naam is Cees van Harrevelt en ik werk sinds 1989 als zelfstandig psycholoog. In 2002 heb ik mijn psychologenpraktijk in het centrum van Den Haag opgericht. Mijn werkwijze is gestructureerd en directief. Een aantal gesprekken zijn vaak voldoende om je weer op weg te helpen. Ik maak gebruik van cognitieve gedragstherapie en schematherapie.